Pakalpojumi

Ārpakalpojumu grāmatvedības potenciālie klienti ir  VIDĒJI un MAZI uzņēmumi, MIKRO uzņēmumi un FP – Saimnieciskās darbības veicēji, kuriem tad arī sniedzam savus pakalpojumus.

SIA standarta nodokļu maksātājam veicam pilnu grāmatvedības ciklu.

SIA Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam  veicam pilnu grāmatvedības ciklu- SIA MIKRO spēkā līdz 31.12.2021.

Saimnieciskās darbības veicēju grāmatvedības uzskaite vienkāršā sistēmā un Gada deklarācijas sagatavošana VID EDS.

Ar 01.01.2022 tikai Saimnieciskās darbības veicējs var izmantot MIKRO NODOKĻA maksātāja statusu.

Fizisko personu Gada deklarācijas sagatavošana VID EDS.

***** 

Uzņēmuma sniegto pakalpojumu sīkāks izklāsts:

1) grāmatvedības uzskaite līdz bilancei, sagatavosim atskaites, sakārtosim dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem;

2) grāmatvedības uzskaite (vienkāršā un divkāršā ieraksta);

3) grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšana;

4) ikmēneša finanšu atskaišu sagatavošana un iesniegšana VID;

5) gada pārskatu ar pielikumiem sagatavošana un iesniegšana;

6) operatīvās bilances sagatavošana un iesniegšana;

7 ) finanšu analīze, nodokļu plānošana, uzņēmuma finansiālā stāvokļa attīstības prognoze (kā būtu, ja būtu);

8) konsultāciju sniegšana grāmatvedības un finanšu jautājumos;

9) statistikas atskaišu sagatavošana un iesniegšana;

10) gada ienākumu deklarāciju sagatavošana;

11) darba līgumu, uzņēmuma lietvedības kārtošana, lietvedības procesu vadība (dokumentu izveide un reģistrēšana, aprite, dokumentu arhivēšana);

12) ar uzņēmuma reģistrāciju saistīti pakalpojumi:

a) dokumentu paketes sastādīšana,

b) konsultācijas jautājumos, saistītos ar reģistrāciju,

c) uzņēmumu reģistrēšana Uzņēmumu registrā un Valsts ieņēmumu dienestā,

13) klienta interešu aizstāvība VID, valsts statistikas instancēs, kā arī citās iestādēs;

14) konsultācijas nodokļu un grāmatvedības sfērā.

 

!!! Dokumentus no klientiem paņemam paši un uz vietas arī sniedzam konsultāciju!

 

Cerot uz veiksmīgu sadarbību!