(Latviešu) Aktuāli


Laimīgu Jauno 2023 gadu!
Lai šis gads mums visiem nes pirmkārt labu veselību un mieru, pārējais jau tad būs pašu spēkiem sasniedzams!!!

06.01.2023

Šis gads nāk mums kā grāmatvežiem ar šādām izmaiņām:

 1. Minimālā alga tiek paaugstināta no 500 EUR uz 620 EUR;
 2. Neviena nodokļu likme netiek mainīta;
 3. Tiek saglabāta un pagarināta autoratlīdzības likme 25%.

Melnā Ūdens Tīģera gads: 2022. gada horoskops katrai zīmei - Harmonijā - Egoiste - TVNET

06.01.2022

Ņemot vērā, ka šogad likvidēja SIA+MUN, ir ļoti daudz neskaidrību un jautājumu par pāriešanu uz SDV + MUN plusiem / mīnusiem un attiecīgi pārskatiem.

Ielieku info par šodien sagatavoto algu aprēķina uzmetumiem, ja strādā (otrā darba vietā bez NG) par algu 400 neto kā darbinieks un ja reģistrējas kā SDV (bez NG atvieglojumiem), nodokļu aprēķini ar piemēru:

1.Ja persona ir algots darbinieks ar neto algu  400 eur, SIA (bez NG) nodokļos nomaksā mēnesī 290,81 eur.

2.Persona reģistrējas SDV +MUN 25% no 400, tad rēķinu izstāda ar nodokli = 533,33 eur – nodokļi mēnesī 133,33, bet persona savā vienīgā darba vietā zaudē pilno mēneša Neapl.MIN (likme01-06.2022) 350*20%= 70 EUR uz rokas  un (likme07-12.2022) 500*20%=100 eur uz rokas

Ja rēķinu izstāda 400, tad viņa maksā katru mēnesi no saviem 400*25%=100 eur un neto alga paliek 300 eur ( — 70/100 eur zaudē otrā darba vietā)

3.Persona reģistrējas SDV parastais režīms, maksā mēnesī 10% no 400 soc.nodokli = 40 un IIN 20% no 400-40=360*20%=72 eur, nodokļi kopā 40+72=112 eur -400 = uz rokas 288 eur

Lai uz rokas paliktu 400, tad rēķins jāpalielina par abu nodokļu procentu 10+20=`~30%  tas būtu ~560 eur  

Arī šajā situācijā samazinās Personas mēneša Neapl.MIN un līdz ar to alga uz rokas pamata darba vietā, bet jau proporcionāli ienākumu pieaugumam

Līdz 500 eur dod pilnu mēneša NM 350 (01-06.22mēn); 500 (no 07-12.22)

Augot bruto ienākumam virs 500 samazinās proporcionāli izmantojamais NM, jo pie 1800 bruto tas jau ir 0,00

 

Veiksmīgi!

———————

Raimonda Veismane

Ārpakalpojumu grāmatvede

 

05.01.2022

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJA (PAŠNODARBINĀTĀ) NODOKĻU APRĒĶINS GADA GRIEZUMĀ

Sagatavoju vienkāršu piemēru (bez izmaksām)

***Ja saņem mēnesī piem. 1000 eur, tad reģistrē SDV+MUN un sagatavo MUN atskaiti reizi ceturksnī — nomaksā 25% reizi ceturksnī un miers, jo pēc SDV parastā režīmā (ne MUN) sociālais nodoklis ir liels 31.7% no 500 eur mēnesī, kurā tie sasniegti.

***Bet, ja saņem mēnesī līdz 500 eur piem. 450 eur tad izdevīgāk ir nomaksāt reizi ceturksnī sociālo nodokli 10% par katru mēnesi nopelnīto un iesniegt līdzīgu ceturkšņa atskaiti uzrādot saņemto mēneša summu + gada beigās iesniegt IIN Gada deklarāciju uzrādot šos 450 eur*12 mēn= 5400 eur, no tiem piemēro/atskaita Nodokļu grāmatiņas neapliekamo Minimumu, kas katram «vienīgā darba vietā» pienākas par 2022.gadu — 350eur*6 mēn + 500eur*6 mēn = 5100 eur kopā gadā.

IIN ir jānomaksā no starpības

5400 (gada ieņēmumi)

-5100 (gada neapliekamais minimums)

-540 (10% ceturksnī nomaksātais sociālais nodoklis)

= — 240 eur *negatīvs atlikums — tas nozīmē, ka ar IIN 20% necik neapliek!!!

ja izveidojas atlikums, tad to apliek ar 20% un nomaksā līdz 15.06.2023 – deklarācija jāsniedz reizi gadā līdz 01.06.

Gada tīrie ieņēmumiem tātad ir saņemtie 5400 eur — 540 eur = 4860 eur 

*vēl protams pie šīs sistēmas var uzskaitīt arī izdevumus, kas rodas pie pakalpojumu sniegšanas, ja tie korekti noformēti (degviela, darba apģērbs, transports, taksis), kas samazina ar 10% sociālo nodokli apliekamo daļu attiecīgā mēnesī, kad ir bijuši šādi izdevumi

 

***ja pie šādiem pašiem ieņēmumiem izmanto 25% nodokli – MUN, tad

5400*25% = 1350 EUR tiek samaksāti nodoklī

5400-1350 = 4050 EUR gada tīrie ieņēmumi pēc MUN 25% nomaksas

 

!!!Rezultāts  – 810 eur vairāk samaksāti nodoklī pēc 25% MUN likmes!

 

23.12.2021

Sniegbaltus, mierīgus un saticīgus Ziemassvētkus!

Tīģera attapību, izveicību un izaicinājumiem bagātu  2022.gadu!

Novēl AV&RV grāmatvežu kolektīvs!

 _______________________________________________________

AV & RV SIA,  LV40003834839, birojs: Gaismas iela 2a-20, Ķekava

Tel. birojā +371 22420042

E-pasts: raimonda@avrv.lv |www.avrv.lv

 

Izmaiņas NM no 2022:

2022. gadā IIN diferencēto neapliekamo minimumu aprēķinās atsevišķi periodam:

 • no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam,
 • no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim.

Atsevišķi par katru pusgadu aprēķināto minimumu summēs, lai noteiktu to par pilnu 2022. gadu.

Diferencētā neapliekamā minimuma un VID prognozētā mēneša neapliekamā minimuma 2022. gadam aprēķinā izmantojamās vērtības:

 

01.01.2022.–30.06.2022.

01.07.2022.–31.12.2022.

Maksimālais neapliekamais minimums

2100 eiro=350 mēn

3000 eiro=500 mēn

Apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu

3000 eiro=500 mēn

3000 eiro=500 mēn

     
     

MK noteikumu Nr. 676 pielikumā var iepazīties ar aprēķina piemēriem.

2022. gadā un arī turpmāk IIN atvieglojuma apmērs par apgādībā esošu personu būs 250 eiro mēnesī.

——————————

16.11.2021

Izturību grāmatvežiem kārtējā Covid atbalstu periodā ar papildus darbiem un pienākumiem atbalstu noformēšanā!

Šā gada 22. novembrī Valsts ieņēmumu dienests uzsāks pieteikumu pieņemšanu apgrozāmo līdzekļu granta un algu subsīdiju atbalsta programmās.
Uzņēmumiem, pašnodarbinātajiem un patentmaksātājiem, kuru darbība būtiski ietekmēta Covid-19 izplatības ieviesto ierobežojumu dēļ, jāiesniedz pieteikums VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā līdz šā gada 15. decembrim.
Tā kā abu atbalsta programma saskaņošana ar Eiropas Komisiju turpinās, VID uzsāks saņemto pieteikumu izvērtēšanu, taču gala lēmums par atbalsta piešķiršanu tiks pieņemts pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas.

https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19

COVID-19 | Ekonomikas ministrija

«3. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. novembra
noteikumiem Nr. 675

Darbības veidi, kuros darba devēju darbinieki, pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāji nevar kvalificēties algu subsīdijas atbalstam

NACE 2. red. kodi Neatbalstāmā nozare (nosaukums)
01.11 — 03.22 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
05.10 — 09.90 Ieguves rūpniecība un karjera izstrāde
10.11 — 33.20 Apstrādes rūpniecība
35.11 — 35.30 Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
36.00 — 39.00 Ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija
41.10 — 43.99 Būvniecība
61.10 — 61.90 Telekomunikācija
62.01 — 62.09 Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
63.11 — 63.99 Informācijas pakalpojumi
64.11 — 66.30 Finanšu un apdrošināšanas darbības
78.10 — 78.30 Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu
81.30 Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības
82.11 Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi
82.19 Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības
82.20 Informācijas zvanu centru darbība
84.11 — 84.30 Valsts pārvalde un aizsardzība
94.11 — 94.99 Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība
«

22.06.2021

 

 

 

 

 

novēl: SIA AV & RV kolektīvs

14.01.2021

VESELĪBU, IZTURĪBU UN DARBA SPARU  2021. VĒRŠA GADĀ!

 

 

 

GRĀMATVEŽIEM:

AKTUĀLĀS IZMAIŅAS 2021 īsumā!

 1. MINIMĀLĀ ALGA BRUTO 500
 2. NEAPLIEKAMAIS MINIMUMS saglabājas 300, ko varēs piemērot bruto algai līdz 500 bruto, pēc tam tas tiek koriģēts uz leju, ja alga būs bruto 1800, tad NM=0,00
 3. ATVIEGLOJUMS PAR APGĀDĀJAMIEM  saglabājas  250
 4. NODOKĻU LIKMES MAINĀS VSAOI 23,59% + 10.5% = 34.09%,                        SDV likme 31,07%
 5. UIN — BŪTISKAS IZMAIŅAS NAV
 6. PVN — BŪTISKI NEMAINĀS
 7. Mikrouzņēmumu nodoklis (MUN) mainās sistēma pavisam no 01.07.2021

IZMAIŅAS no 01.01.2021

*APGROZĪJUMS 0-25000 likme 25%, virs 25000 likme 40%,

*darbinieki var būt vēl līdz 01.07.2020 par veco uzskaites sistēmu, pēc tam kā parastā SIA algu uzskaite

*algu pats Mikro īpašnieks var sev izmaksāt bez mēneša likmes ierobežojuma (kaut vai visus 25000 janvārī)

*atteikšanās no MUN statusa tagad ir līdz katra ceturkšņa pēdējā mēneša 15.datumam, stājas spēkā ar nākamā ceturkšņa 1.datumu

8.Ar 01.07.2021 arī stājas spēkā izmaiņas AUTORATLĪDZĪBU NODOKĻOS!

9.Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (mēnesī) — paaugstinātas likmes + jauna likme virs 3000 — 82,00

***grāmatvežu pamatnodarbe 2020 beigās un 2021 sākumā — DĪKSTĀVES PABALSTI / SUBSĪDIJAS / APGROZĪJUMA ATBALSTS  COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem

Valdes locekle: Raimonda Veismane

************************************************************************************

01.02.2020

LABĀM IZMAIŅĀM PIEPILDĪTU 2020. ŽURKAS GADU!

Attēlu rezultāti vaicājumam “žurka 2020”"

GRĀMATVEŽIEM:

AKTUĀLĀS IZMAIŅAS 2020!

 1. NEAPLIEKAMAIS MINIMUMS 230 > 300, ko varēs piemērot bruto algai līdz 500 bruto, pēc tam tas tiek koriģēts uz leju, ja alga būs bruto 1200, tad NM=0,00
 2. ATVIEGLOJUMS PAR APGĀDĀJAMIEM 230 > 250
 3. NODOKĻU LIKMES NAV MAINĪTAS!
 4. PVN — ATCELTI R7 UN R8
 5. KOMANDĒJUMA DIENASNAUDAS PALIELINĀTS DAŽĀM NO VALSTĪM

21.12.2018

PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS UN LAIMĪGU — BAGĀTĪGU — VESELĪGU JAUNO 2019!

Attēlu rezultāti vaicājumam “ziemassvētku apsveikumi”

22.11.2017

Seminārā TILDES JUMIS tika gūts ieskats jaunajā nodokļu reformā, kas mūs sagaida no 01.01.2018.

Dažas no paredzamajām izmaiņām ar 01.01.2018 ar atpakaļejošu datumu no 01.01.2017 skars vairākus mazos SIA, kas uz doto brīdi nav PVN maksātāji!!!

!!! Svarīgi zināt

PVN likuma paredzamajām izmaiņām no 01.01.2018 ir sagatavoti grozījumi, kuri visas likumā minētās summas, kur bija 50 000 ar 01.01.2018 aizstās ar summu 40 000.

Tai skaitā šī summa arī mainīsies pantā, kuram līdz šim īpaša uzmanība netika pievērsta:

,, 59.pants. Iekšzemes nodokļa maksātāja tiesības nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā

(1) Iekšzemes nodokļa maksātājs ir tiesīgs nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, ja tā veikto ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 50 000 euro.

(2) Iekšzemes nodokļa maksātājs ne vēlāk kā līdz tā mēneša piecpadsmitajam datumam, kas seko mēnesim, kad ir pārsniegts šā panta pirmajā daļā noteiktais reģistrācijas slieksnis, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam šā likuma 66.panta pirmajā daļā minēto reģistrācijas iesniegumu.”

Kas nozīmē, ka 01.01.2018, kad šajā pantā nomainās 50 000 uz  40 000, sanāk, ka iepriekšējā gadā ‘2017’ ja darījumi pārsniedza jau 40 000 nevis 50 000, ir pienākums 2018.gada janvārī reģistrēties PVN maksātāja statusā!!!

Tas protams ir pilnīgs murgs uzņēmējiem, bet ņemot vērā mūsu likuma izmaiņas, nebūs brīnums, ka uzņēmējiem arī Mikro tiks pieprasīts šo normu piemērot, ja protams par to netiks sacelta protesta akcija.

Varbūt līdz gada beigām kaut kas būs pacelts šajā jautājumā arī līdz Finanšu Ministrijai – es uz to ceru, bet tas var būt atkal 22.12.2017.

 

Par UIN jauno likumu ir skaidrs tas, ka ar 01.07.2018 UIN nodokli 20-25% apmērā galvenokārt maksāsim no :

 1. nesaimnieciskām izmaksām

2. sadalīto peļņu

 

Algu nodokļi mainās sekojoši:

MINIMĀLĀ ALGA  palielināta uz 430 eur!

VSAOI ceļas uz augšu un atgriežas 2008.g.normās 35,09% (11+24,09)

IIN :

*ja strādā ar nodokļu grāmatiņu, algai līdz 1667 eur  20%

*ja strādā ar nodokļu grāmatiņu, algai no 1667 eur  23%

*ja strādā bez nodokļu grāmatiņas  23%

NM — plānots 0<200 eur, pēc VID noteiktām normām katram individuāli

Atvieglojums par 1 apgādājamo 2018.g. = 200 eur

Mikro apgrozījums 2018.g. samazināts no 100 000 eur uz 40 000 eur.

FM citāts no Gada grāmatveža:

Grāmatvedis ir cilvēks, kurš ievieš kārtību finanšu uzskaitē un ir padomdevējs uzņēmumu vadītājiem un īpašniekiem. Gada grāmatvedis šogad bijis nozīmīgākais sava uzņēmuma, organizācijas un līdz ar to arī visas valsts tautsaimniecības izaugsmei“, konferences atklāšanas uzrunā sacīja D. Reizniece-Ozola. Ministre arī uzsvēra, ka grāmatvežu viedoklis nereti spēj ietekmēt uzņēmumu vadītāju un īpašnieku domas, un sevišķi būtiski tas esot nodokļu reformas ieviešanas procesā. “No jūsu viedokļa par to, vai jaunā nodokļu reforma ir laba vai ne tik laba, ir atkarīgs arī uzņēmēju viedoklis, tāpēc mums ir ļoti svarīgi, lai jūs izprastu visas nodokļu reformas nianses un spētu tās izskaidrot savu uzņēmumu vadītājiem un īpašniekiem“, sacīja D. Reizniece-Ozola.

Finanšu ministre nodokļu reformu salīdzināja ar vienu no smalkākajiem mūzikas instrumentiem pasaulē – Stradivāri vijoli, savukārt grāmatvežiem tagad esot jākļūst par virtuoziem vijolniekiem: “Mēs esam izgatavojuši instrumentu – gluži kā Stradivāri vijoli un lociņu – un jūs būsit tie Paganīni, kuriem šis instruments būs jāspēlē tā, lai labi skan un patīk visiem, it īpaši uzņēmumu vadībai un Valsts ieņēmumu dienestam.”

GRĀMATVEŽIEM UN UZŅĒMĒJIEM IZTURĪBU UN PACIETĪBU!!! 


01.09.2017

Sveicam visus skolniekus un viņu vecākus ar kārtējā mācību gada uzsākšanu!

***

Runājot par mums grāmatvežiem — sveicu arī Jūs un Mūs visus ar kārtējo mācību periodu, lai mēģinātu izprast mūsu FM veiktos garadarbus pie kārtējo nesakarīgo likumprojektu izstrādes!!!!

Izmaiņas ir pilnīgi visos nodokļos un protams ne jau, lai grāmatvežiem atveiglotu darbu, bet gan lai to sarežģītu!

Un kas ir pats bēdīgākais, ka no tā cietīs gan uzņēmēji, gan darbinieki — fiziskās personas.

Lai mums visiem veicas, kas maksājam nodokļus Latvijā!

 

28.06.2017

Pašreiz aktuālā tēma vairākiem uzņēmumiem, kuru darbība saistīta ar skaidro naudu ir JAUNIE KASES APARĀTI — kuri stājas spēkā ar 01.07.2017

tā nu VID it kā nāk pretī un ir izgudrojis vienu tādu kases aparātu, kas būs derīgs maziem uzēmumiem:

«2017.gada 6.jūnijā ir reģistrēts jaunajām tehniskajām prasībām atbilstošs kases aparāts ar elektronisko kontrollenti SENTO-LAN-E 1

Informācija no VID

Informējam, ka Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) vienotajā datubāzē (reģistrā) 2017.gada 6.jūnijā ir reģistrēts jaunajām tehniskajām prasībām atbilstošs kases aparāts ar elektronisko kontrollenti SENTO-LAN-E 1.
Minētais kases aparāts nav aprīkots ar fiskālās atmiņas moduli, tādējādi ir piemērots maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem kases aparātu nav nepieciešams saslēgt ar datoru, un kuru ar kases aparātu reģistrēto darījumu vērtība pastāvīgajā darbības vietā vai konkrētā struktūrvienībā iepriekšējo 12 mēnešu laikā nepārsniedz 350 000 euro.
Ja šis kases aparāts ir piemērots jūsu uzņēmējdarbības veidam un darījumu apjomam, par tā iegādes un uzstādīšanas iespējām lūdzam sazināties ar apkalpojošo dienestu SIA “Universālās Vadības Sistēmas”. «

 

27.06.2017

! ir atrastas  divas jaukas grāmatvedes — tad nu manīsim, kā mums veiksies ar sadarbību 🙂

06.04.2017

SIA «AV&RV» ir grāmatvedības firma, kas sniedz grāmatvedības ārpakalpojumus mikro / maziem / vidējiem uzņēmumiem un privātpersonām. Ja esat grāmatvedis – šī vārda tiešajā nozīmē, tad aicinām Jūs darbā, jo mēs meklējam: grāmatveža asistentu.

28.03.2017

Aizņemts laiks grāmatvežiem — gatavojam 2016.GADA PĀRSKATUS un SDV Gada ieņēmumu deklarācijas!

Cienījamie klienti, esiet lūdzu atsaucīgi un sagatavojiet savus dokumentus šai periodā kārtīgi, lai palīdzētu mums un atvieglotu Jūsu pārskatu sagatavošanu un nodošanu.

Paldies par atsaucību !!!! 🙂

11.01.2017

Veiksmīgu Jums grāmatveži šo kārtējo pārmaiņu gadu, turamies!!!

GRĀMATVEŽU ZINĀŠANAI 2017!

Kā jau Latvijā ir pieņemts steidzamā  kārtā 20.12.2016 tika atcelti visi ar Valsts Sociālām iemaksām saistītie grozījumi, kas tika pieņemti 2015.gada nogalē.

Gan Parastās uzskaites, gan Mikro uzskaites SIA NAV jāmaksā papildus sociālo nodokli un  jāpalielina bruto alga līdz minimālai noteiktai vēl visu 2017.gadu!

Mainās tik neapliekamais ienākums no 75 uz 60 EUR ar iespēju to koriģēt pie GD2017.

Mikro nodokļa likmes 2017 gadam ir  no apgrozījuma:

EUR 0,00-7 000,00                12%;

EUR 7 000,01-100 000,00     15%

______________________________

26.09.2016

Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

darba devējam –  mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam

Darba devējs, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, obligātās iemaksas (gan darba devēja, gan darba ņēmēja daļu) veic no saviem līdzekļiem par katru mikrouzņēmuma darbinieku.

Obligāto iemaksu objekts par katru mikrouzņēmuma darbinieku nav mazāks par Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

2017. gadā mēneša minimālo obligāto iemaksu objekts darba ņēmējam, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, ir trīs ceturtdaļas no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra (2017.gadā minimālā mēneša darba alga ir 370 euro, tātad minimālo obligāto iemaksu objekts ir 277,50 euro).

Sagatavoju tabulu. lai būtu vieglāk izvērtēt jaunās izmaiņas no 2017.gada 1.janvāra un izlemt vai ir vērts saglabāt mikro nodokļu maksātāja statusu. 

Ja izvēle ir atteikties no mikro nodokļa maksātāja statusa, tad līdz 15.12.2016 ir jāiesniedz iesniegums ar atteikumu no šī statusa ar 2017.gada 1,janvāri. 

1.Tiek ieviestas obligātā VSAOI no minimālā objekta, kas 2017.g.=277.50 euro

VSAOI likme ir noteiktā standarta likme 34.09%

Tātad par 1 darbinieku 277.50euro*34.09%=94.60euro

Šī summa ir jāmaksā par katru darbinieku neatkarīgi no viņam noteiktās algas MUN.

2.Bet tiek samazināts MUN no 9% uz 5% no apgrozījuma.

260916

Secinājums:

Ja MUN darbinieks saņem pilnu algu 720 euro, tad nomaksātie nodokļi (MUN+VSAOI) caur MUN jebkurā gadījumā sastāda mazāku nodokļu slogu kā maksāt nodokļus no 720 euro parastā SIA.

Kā arī MUN algu uz rokas darbinieks saņem 720 euro, bet parastā SIA 496 euro.

MUN darbinieka pabalsti bezdarba vai slimības gadījumā tiks rēķināti no 370 EUR.

Protams Mikro uzņēmumu nodokļa maksātāja sistēma izdevīga pārsvarā ir pakalpojumu sniedzējam, kam nav preču iepirkumu, kas rada izdevumus.

Izvērtējiet šo situāciju un pieņemiet sev atbilstošu lēmumu, kā rīkoties no 01.01.2017.

1.piemērs

Mikrouzņēmuma darbinieka mēneša darba alga ir 360 euro, kas nesasniedz Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba  algu (370 euro)(2017.gadā no 370*75%=277.50 euro). Tādējādi darba devējs aprēķina obligātās iemaksas no minimālo obligāto iemaksu objekta, piemērojot darba ņēmējam un darba devējam noteikto obligāto iemaksu likmi (277.50 euro x 10,5 % + 277.50 euro x 23,59 %) = 94.60 euro. Tādējādi obligāto iemaksu apmērs, ko mikrouzņēmuma īpašnieks veic par mikrouzņēmuma darbinieku, ir 94.60 euro.

2.piemērs

Artis Melnis vienlaikus ir nodarbināts divos mikrouzņēmumos. Mikrouzņēmumā SIA “Lapa” personai ir noteikta darba alga 200 euro, savukārt mikrouzņēmumā SIA “Priede” viņa alga ir 600 euro.

Mikrouzņēmuma SIA “Lapa” īpašniekam ir jāveic obligātās iemaksas par A.Melni no minimālo obligāto iemaksu objekta (277.50 euro),

un mikrouzņēmuma SIA “Priede” īpašniekam ir jāveic no obligāto iemaksu par A.Melni no minimālo obligāto iemaksu objekta (277.50 euro).

——

Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

darba devējiem, kuri nodokļus maksā vispārējā režīmā — parasti SIA

Minimālās obligātās iemaksas veic tas darba devējs, kuru darba ņēmējs algas nodokļa grāmatiņā ir atzīmējis kā galveno ienākumu gūšanas vietu, kurā piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamo minimumu un atvieglojumus.

Ja algas nodokļa grāmatiņa nav iesniegta nevienam darba devējam, Valsts ieņēmumu dienests vienas darba dienas laikā Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) informē to darba devēju, kurš pirmais ir iesniedzis ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu, par pienākumu veikt minimālās obligātās iemaksas.

Minimālo obligāto iemaksu objektu nepiemēro un obligātās iemaksas veic no faktiskā algotā darbā aprēķinātā ienākuma (darba algas) par šādām personām:

 • darba ņēmēju periodā, kad tas ir cita darba devēja – mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja – darbinieks;
 • utt.

2017.gadā mēneša minimālo obligāto iemaksu objekts darba ņēmējam, kas nodokļus maksā vispārējā režīmā, ir trīs ceturtdaļas no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra (2017.gadā minimālā mēneša alga ir 370 euro, tātad minimālo obligāto iemaksu objekts ir 277,50 euro).

Svarīgi tiem SIA, kam darbinieku bruto algas ir zem 370 EUR.

1.Tiek ieviestas obligātā VSAOI no minimālā objekta, kas no 01.01.2017.=277.50 euro

VSAOI likme ir noteiktā kategorijas standarta likme 34.09%

Tātad par 1 darbinieku obligātās VSAOI būs 277.50euro*34.09%=94.60euro

2. Šī summa 94.60 euro būs obligāti jāmaksā par katru darbinieku neatkarīgi no viņam noteiktās algas:

1.ja šī ir darbinieka vienīgā vai pamatdarba vieta (strādā ar nodokļu grāmatiņu);

2.kā arī ja darbinieks nestrādā nevienā mikro uzņēmumā (ja strādā, tad šo likmi maksā mikro uzņēmums).

Darbinieka pabalsti bezdarba vai slimības gadījumā tiks rēķināti no 370 EUR vai no faktiskās algas, ja tā lielāka par 370 EUR.

Izvērtējiet šo situāciju un pieņemiet sev atbilstošu lēmumu, kā rīkoties no 01.01.2017.

***** 

19.06.2016

ŠOGAD SVINAM JUBILEJU!!!

SIA AV & RV , LV40003834839, reģistrēts 19.06.2006

Valdes locekle / Galvenā grāmatvede — Raimonda Veismane

Valdes loceklis — Aigars Veismanis

Grāmatvedes: Dace Pastare un Liene Leimane

Darba laiks: 08:30-17:00

Biroja telefons: +371 22420042

ILGADĒJI UN JAUNIE SADARBĪBAS PARTNERI

no 2009.gada — jau 7 gadus kopā

jz

no 2010.gada — jau 6 gadus kopā

new-win2

no 2014.gada

no 2015.gada

 

 

 

 

****

14.06.2016

Jaunais Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums

***

09.06.2016

Izmaiņas tiesību aktos, kas stājas spēkā 2016. gadā Ar 2016. gada 1. janvāri.

 

Nodokļu administrācijai paredzētas tiesības noteikt samazināto ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu uz aprēķinu pamata un piedzīt soda naudu 100% apmērā, ja tiks konstatēts, ka nodokļu maksātājs lieto kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu ar mainītu konstrukciju vai programmu, bet nav iespējams noteikt periodu, kurā slēpts vai samazināts ar nodokļiem un nodevām apliekamais objekts, un tā apmēru. Savukārt, ja gada laikā atkārtoti (kas jau norāda uz apzinātu nodokļu maksātāja rīcību ar mērķi izvairīties no nodokļu maksāšanas) tiks konstatēta iejaukšanās iekārtas vai ierīces programmā, izvairīšanās no nodokļu vai nodevu maksāšanas un grāmatvedības uzskaitē neuzrādītu ienākumu izmaksa, kas ir būtiski nodokļu maksātāja pārkāpumi, šis fakts tiks vērtēts kā papildus apstāklis nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanai bez brīdinājuma.

Lai izvairītos no situācijas, ka nodokļu maksātājs pārkāpumu novēršanai paredzēto laiku pēc brīdinājuma par saimnieciskās darbības apturēšanu saņemšanas izmanto aktīvu atsavināšanai, reorganizācijai, amatpersonu maiņai u.c. darbību veikšanai, kas vērstas uz izvairīšanos no atbildības, likumā Valsts ieņēmumu dienestam paredzētas tiesības vienlaikus ar brīdinājuma par saimnieciskās darbības apturēšanu izteikšanu nodokļu maksātājam noteikt aizliegumu veikt noteiktas darbības, kas vērstas uz izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (piemēram pamatlīdzekļu atsavināšana) un piemērot liegumu nodokļu maksātāja reorganizācijai, likvidācijai un amatpersonu maiņai.

Ar 2016.gada 1.martu Valsts ieņēmumu dienestam paredzētas tiesības sniegt tā rīcībā esošo informāciju par fiziskās personas ienākumiem kredītinformācijas birojam nodošanai, nemainot tās saturu, kredītinformācijas lietotājam — kapitālsabiedrībai (tās filiālei), kas Latvijas Republikā ir tiesīga veikt personu kreditēšanu vai ir saņēmusi speciālu atļauju (licenci) patērētāja kreditēšanas pakalpojuma sniegšanai, — šīs fiziskās personas kā iespējamā vai esošā kredītinformācijas lietotāja klienta kredītspējas vērtēšanai vai sava kredītriska pārvaldībai.

Ar 2016.gada 1.aprīli noteikts pienākums kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, konstatējot aizdomīgu darījumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē, ziņot arī Valsts ieņēmumu dienestam par tādiem personu, kuru rezidences (reģistrācijas) valsts ir Latvijas Republika, aizdomīgiem darījumiem, kas atbilst aizdomīguma pazīmēm nodokļu jomā. Ziņojumus sniedz Valsts ieņēmumu dienestam, lai atklātu un novērstu likumpārkāpumus, kuru rezultātā samazināts budžetā iemaksājamā nodokļa apmērs vai palielināts no budžeta atmaksājamā nodokļa apmērs un par kuriem atbildība paredzēta šajā likumā vai konkrēto nodokļu likumos, kā arī noziedzīgos nodarījumus par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas un par krāpšanu. Ar 2016.gada 1.jūliju Valsts ieņēmumu dienestam paredzētas tiesības piemērot nodrošinājuma līdzekli — liegumu komersanta amatpersonu maiņai, reorganizācijai, likvidācijai pirms administratīvā procesa (nodokļu revīzijas (audita)) uzsākšanas vai to uzsākot, ja pastāv riski, ka komersants varētu savu darbību pārtraukt vai mēģinātu izvairīties no atbildības. Proti, Valsts ieņēmumu dienestam noteikts pienākums informēt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru par nodokļu maksātājiem, kam plānots uzsākt nodokļu revīziju (auditu). Uzņēmumu reģistrs, saņemot šāda komersanta pieteikumu par izmaiņām komercreģistrā ierakstāmajās ziņās (amatpersonu maiņa, reorganizācija, likvidācija), informēs Valsts ieņēmumu dienestu par saņemtajiem pieteikumiem, savukārt Valsts ieņēmumu dienests vērtēs nodokļu maksātājam konstatētos riskus un nepieciešamību piemērot izpildes nodrošinājuma līdzekli.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Neapliekamais minimums

Ar 2016. gadu tiks ieviests diferencētais neapliekamais minimums. Tādējādi turpmāk visām personām tiks piemērots nevis vienāds neapliekamais minimums, bet gan tiks piemērots gada diferencētais neapliekamais minimums, kura apmērs atšķirsies atkarībā no maksātāja gūto ar nodokli 2 apliekamo ienākumu apmēra (apliekamo ienākumu kopsummā tiks ieskaitīti gan ar vispārējo likmi apliekamie ienākumi, gan arī ienākumi, kurus ar nodokli apliek pēc samazinātas likmes).

Atvieglojums par apgādībā esošām personām

Tiks sašaurināts personu loks, par kurām maksātājs ir tiesīgs piemērot atvieglojumu par apgādībā esošām personām. Turpmāk paredzēts, ka nodokļa atvieglojums tiks attiecināts tikai uz nepilngadīgu bērnu un uz bērnu, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, aizbildnībā vai aizgādībā esošām personām, kā arī personām (laulāto, vecākiem, vecvecākiem, bērniem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu), ja minētās personas nestrādā, tām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikta invaliditāte, kā arī tās nesaņem ar nodokli apliekamus ienākumu vai valsts pensiju.

Attaisnotie izdevumi

Tiks ieviesta elektroniska informācijas apmaiņa starp vispārējām, profesionālajām, augstākajām vai speciālajām izglītības iestādēm un Valsts ieņēmumu dienestu. Tādējādi likuma norma paredz, ka turpmāk vienreiz gadā līdz pēctaksācijas gada 1.februārim vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādes nosūtīs Valsts ieņēmumu dienestam elektroniski informāciju par izglītojamā mācībām samaksāto summu, kā arī fiziskās personas kodu vai juridiskās personas reģistrācijas numuru, kura veikusi maksājumu par mācībām;  iespēja maksātāja attaisnotajos izdevumos iekļaut arī maksātāja izdevumus, kas radušies, veicot solidaritātes nodokļa nomaksu;  iespēja maksātāja attaisnotajos izdevumos iekļaut arī maksātāja izdevumus par interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem;  maksātāja attaisnotajos izdevumos tiks iekļautas summas, kas atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumam ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētai politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai un kas kopā taksācijas gada laikā nepārsniedz 213,43 eiro.

Citas izmaiņas

Ar 2016. gadu tiek vienādots iedzīvotāju ienākuma nodokļa režīms attiecībā uz Latvijas rezidentu veiktajām iemaksām privātajos pensiju fondos vai apdrošināšanas sabiedrībās, kuras dibinātas citā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī.

Mikrouzņēmuma nodoklis

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā paredz 2016. gadā saglabāt 9% mikrouzņēmumu nodokļa likmi visam mikrouzņēmuma apgrozījumam līdz 100 000,00 eiro gadā: gan apgrozījumam līdz 7 000,00 eiro, gan apgrozījumam no 7 000,01 eiro līdz 100 000,00 eiro.

2015. gada 30.novembra grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā paredz, ka Mikrouzņēmumu nodokļa likuma normas, kas attiecas uz nozarēm, kurās mikrouzņēmums nav tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli, stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Atbilstoši minētajiem grozījumiem mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, kas līdz 2015. gada 30. aprīlim ir ieguvis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu un veic saimniecisko darbību nozarē, kas noteikta Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumos Nr. 540 “Noteikumi par nozarēm, kurās nepiemēro mikrouzņēmumu nodokļa režīmu”, ir tiesīgs saglabāt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu 2017. un 2018. gadā.

Nekustamā īpašuma nodoklis

Nodokļa bāze lauku zemei – speciālā vērtība Paredzēts no 2016. gada līdz 2025. gadam nodokļa aprēķinam izmantot divu veidu nodokļa bāzes – nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību (vispārīgā gadījumā) un speciālo vērtību (lauku zemēm, kuru platība pārsniedz 3 ha).

Speciālo vērtību nodokļa aprēķinam piemēros ārpus pilsētu administratīvajām teritorijām esošajām zemes vienībām (to daļām), kuru platība pārsniedz 3 ha un kurām viens no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem ir “Lauksaimniecības zeme”, “Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu” vai “Ūdens objektu zeme”.

Speciālā vērtība pēc būtības ir lauku zemes kadastrālā vērtība ar noteiktu pieauguma ierobežojumu. Taksācijas gada speciālās vērtības pieaugums ikgadēji nepārsniegs 10% no iepriekšējam taksācijas gadam noteiktās lauku zemes speciālās vērtības.

Speciālo vērtību noteiks Valsts zemes dienests, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus par attiecīgo zemes vienību.

Izmaiņas inženierbūvju aplikšanā ar nodokli

Ar 2016. gadu nodokļa atbrīvojums vairs netiks piemērots tām likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 3.1 punkta “c” apakšpunktā uzskaitītajām inženierbūvēm, kuras būs iznomātas saimnieciskās darbības veikšanai.

Izmaiņas nodokļa atvieglojuma piemērošanā politiski represētām personām

Paredzēts ar 2016. gadu vairs nepiemērot likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta otrās daļas nosacījumu, ka zemei un dzīvojamai mājai vismaz piecus gadus jābūt politiski represētās personas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā, lai persona varētu pretendēt uz nodokļa atvieglojumu. Lai novērstu atšķirīgas likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta devītās daļas interpretācijas iespējas, to paredzēts attiecināt ne tikai uz valstij un pašvaldībām piederošu, bet arī uz valstij un pašvaldībām piekritīgu nekustamo īpašumu.

Azartspēļu nodoklis

Ar 2016. gada 1. janvāri tiek paaugstinātas azartspēļu nodokļa likmes:  ruletei (cilindriskai spēlei) – par katru ruletes rotējošai iekārtai pievienotu spēļu galdu – no 17 279,36 eiro uz 18 000 eiro;  kāršu un kauliņu spēlei – par katru galdu – no 17 279,36 eiro uz 18 000 eiro;  videospēlēm un mehāniskiem automātiem – par katra automāta katru spēles vietu – no 3141,70 eiro uz 3204 eiro.

Solidaritātes nodoklis

Ar mērķi mazināt nodokļu regresivitāti nodarbinātajiem un pašnodarbinātajiem ar augstāku ienākuma līmeni pieņemts Solidaritātes nodokļa likums. Solidaritātes nodoklis, sākot ar 2016. gadu, tiks piemērots fizisko personu ienākuma, kas kalendāra gada laikā ir pārsnieguši valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksimālo apmēru (2016. gadā 48600 eiro, vidēji mēnesī 4050 eiro), daļai. Nodokļa likme atbilst likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktajai. Nodokļa maksātājam ar šī nodokļa ieviešanu netiek uzlikti jauni pienākumi, jo nodokli, pamatojoties uz valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un to objekta uzskaiti, noteiks un valsts pamatbudžetā iemaksās valsts institūcija — Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Akcīzes nodoklis

2016. gada 1. janvārī tiek paaugstinātas akcīzes nodokļa likmes:  svinu nesaturošam benzīnam, dīzeļdegvielai (gāzeļļai), petrolejai, sašķidrinātai naftas gāzei (LPG) un svinu nesaturošam benzīna un etilspirta maisījumam, ja absolūtā spirta saturs gala produktā veido no 70 līdz 85 tilpumprocentiem no kopējā produkta daudzuma;  smēķējamai tabakai un tabakas lapām;  cigāriem un cigarillām (atbilstoši likumā “Par akcīzes nodokli” noteiktajam akcīzes nodokļa paaugstinājuma grafikam).

2016. gada 1. martā:  tiek paaugstinātas akcīzes nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem;  tiek ieviests akcīzes nodoklis karsējamai tabakai 62 eiro par 1000 gramiem.

2016. gada 1. jūlijā:  tiek ieviests akcīzes nodoklis elektroniskajās cigaretēs izmantojamam šķidrumam. Akcīzes nodokļa likme tiek aprēķināta, summējot likmi par 1 mililitru šķidruma – 0,01 eiro un likmi par 1 miligramu nikotīna – 0,005 eiro.  tiek paaugstināts akcīzes nodoklis cigaretēm (atbilstoši likumā “Par akcīzes nodokli” noteiktajam akcīzes nodokļa paaugstinājuma grafikam).

Pievienotās vērtības nodoklis

2016.gada 1.janvārī:  PVN apgrieztā maksāšanas kārtība piemērota arī tādiem kokmateriālu veidiem kā malkai apaļkoku, pagaļu, zaru, zaru saišķu vai tamlīdzīga veidā, koksnes šķeldai un skaidām, zāģskaidām un koksnes atlikumiem, kā arī zāģskaidu un koksnes atlikumiem aglomerētu vai neaglomerētu brikešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā, ko paredzēts izmantot kā koksnes kurināmo;  priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojums par vieglo pasažieru automašīnu iegādi un ar tās uzturēšanu saistītām izmaksām ir 50% apmērā.

2016. gada 1. aprīlī ieviesta PVN apgrieztā maksāšanas kārtība mobilajiem telefoniem, klēpjdatoriem, planšetdatoriem un integrālās shēmas ierīcēm.

2016. gada 1. jūlijā:  dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumam piemērojama PVN standartlikme 21% apmērā;  dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojuma sniedzējiem, kuriem iepriekšējā taksācijas gadā kopējā darījumu vērtība ir sasniegusi 100 000 eiro, bet nav nepārsniegusi 2 milj. eiro, ir tiesības piemērot īpašo PVN maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtību (tā saucamo “kases principu”) attiecībā uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanu

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums

Palielinātas uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmes par 7,4% (ņemot vērā patēriņa cenu indeksa izmaiņas 2014. gadā pret 2010. gadu) un likmes noapaļotas līdz veselam eiro. Paredzētas izmaiņas uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa objektā. Turpmāk uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis būs jāmaksā arī par kravas furgonu ar vairāk nekā trīs sēdvietām un ar pilnu masu līdz 3000 kilogramiem. No atbrīvojuma loka būs izslēgti vieglie taksometri. Turpmāk atbrīvojumu no nodokļa maksāšanas saņems tie komersanti, ārvalsts komersanta filiāle vai zemnieku saimniecība, kura lieto transportlīdzekli uz nomas līguma pamata no fiziskas personas, kas Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja.

Revīzijas joma

2016. gada 1. janvārī stāsies spēkā grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem”. Grozījumi “Par zvērinātiem revidentiem” paredz zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām prasību informēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju par faktiem, kas ir atklāti revīzijas pakalpojumu sniegšanas laikā un lietpratēja vai uzticības uzdevuma izpildes laikā un norāda uz iespējama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (aizdomas par amatpersonas kukuļošanu). Tāpat arī grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem” paredz kārtību, kādā zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu komercsabiedrības veiks Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktās ierobežotās pārbaudes.

2016. gada 17. jūnijā stāsies spēkā Eiropas Savienības regula (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 537/2014 par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās un ar ko atceļ Komisijas lēmumu 2005/909/EK), kura ir tieši piemērojama ES normatīvais akts finanšu un 5 kapitāla tirgus dalībniekiem (sabiedriskas nozīmes struktūrām), to ieceltajiem zvērinātiem revidentiem un to neatkarīgajiem uzraugiem. Regula paredzēs kārtību, kādā ir jāieceļ revidents vai tā komercsabiedrībā revīzijas pakalpojuma sniegšanai, noteikts pakalpojumu saraksts, kurus revidents nedrīkstēs sniegt vienlaicīgi ar revīzijas pakalpojumu vienam un tam pašam klientam, kā arī noteikta atbildība par Regulas prasību pārkāpšanu.

Grāmatvedības joma

2016. gada 1. janvārī stāsies spēkā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, aizstājot šobrīd spēkā esošo Gada pārskatu likumu un Konsolidēto gada pārskatu likumu.

Saskaņā ar Grāmatvedības direktīvā (2013/34/ES) noteiktajām visai Eiropas Savienībai vienotajām kritēriju robežvērtībām, likumā nošķirtas un definētas mikro, mazas, vidējas un lielas sabiedrības.

Likums jāpiemēro gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem, sākot ar 2016. pārskata gadu (pārskatu gadu, kurš sākas 2016. gada 1. janvārī vai 2016. kalendārajā gadā).

Sabiedrībām, kuras atbilst likumā paredzētajai mikro vai mazas sabiedrības kategorijai, likums paredz mazāka informācijas daudzuma sniegšanu, nekā pašlaik, piemēram, nebūs jāsagatavo naudas plūsmas pārskats un pašu kapitāla izmaiņu pārskats, būs jāsniedz mazāk informācijas finanšu pārskata pielikumā. Savukārt visas mikro sabiedrības būs atbrīvotas no vadības ziņojuma sagatavošanas.

Likums noteiks:  gada pārskata saturu, sagatavošanas, revīzijas (pārbaudes), iesniegšanas un publiskošanas kārtību, kā arī gada pārskatā atklājamās informācijas apjomu, atvieglojumus un atbrīvojumus sadalījumā pa sabiedrību kategorijām;  konsolidācijā iesaistāmās sabiedrības, atvieglojumus un atbrīvojumus koncerna mātes sabiedrībām, kā arī konsolidētā gada pārskata sagatavošanas, revīzijas vai ierobežotās pārbaudes, apstiprināšanas, iesniegšanas un publiskošanas kārtību;  gada pārskata un par konsolidētā gada pārskata sagatavošanu, revīziju vai ierobežotā pārbaudi un par iesniegšanu atbildīgās personas.

Likums “Par ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē iesaistītu komercsabiedrību paziņojumiem par maksājumiem pārvaldes iestādēm” — attiecināms uz Latvijas Republikā reģistrētu lielu komercsabiedrību, kura darbojas ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē Latvijā vai citās valstīs, ja tā ir liela vai sabiedriski nozīmīga komercsabiedrība un, ja tās maksājuma summa vai maksājumu virknes kopsumma līdzinās vai pārsniedz 100 000 eiro. Likuma noteikumus jāpiemēro, sākot ar pārskata gadu, kurš sākas 2016.gada 1.janvārī vai 2016.kalendārā gada laikā.

Ministru kabineta noteikumi “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” — izstrādāti pamatojoties uz Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.

Noteikumos ietverti finanšu pārskata sagatavotājiem paredzēti norādījumi un skaidrojumi attiecībā uz to, kādā veidā finanšu pārskatā uzskaitāmi, novērtējami un atspoguļojami atsevišķi saimnieciskie darījumi (piemēram, finanšu palīdzības vai atbalsta saņemšana, ziedojumu vai dāvinājumu saņemšana, būvdarbu līgumā paredzēto darbu veikšana, nomas līguma noslēgšana), precizējot ar šiem darījumiem saistīto aktīvu, saistību, ieņēmumu un izmaksu atzīšanas kārtību un informācijas sniegšanu par tiem.

Noteikumi ietver arī norādījumus un skaidrojumus attiecībā uz to, kādā veidā nosakāmas summas, kuras tiek iekļautas konkrētos bilances posteņos (piemēram, pamatlīdzekļu, krājumu, uzkrājumu, debitoru parādu uzskaites posteņos), kādā veidā atspoguļojami notikumi pēc bilances datuma, grāmatvedības politikas vai aplēšu maiņa, kādā kārtībā labojamas kļūdas.

Noteikumi būs jāpiemēro gada pārskatiem, sākot ar 2016. pārskata gadu (pārskata gadu, kurš sākas 2016.gada 1.janvārī vai 2016. kalendāra gada laikā).

23.12.2015

2016.GADA NODOKĻU IZMAIŅAS

* Valsts budžetā  nākamgad paredzēts finansējums minimālās darba algas celšanai — no līdzšinējiem 360 EUR to plānots paaugstināt līdz 370 EUR, savukārt iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) neapliekamais minimums tiks saglabāts līdzšinējo 75 EUR apmērā.

IIN nākamgad tiks saglabāts līdzšinējā 23% apmērā, savukārt nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu no līdzšinējiem 165 palielināsies līdz 175 EUR, taču šo nodokļa atvieglojumu vairs nevarēs piemērot par pilngadīgām un darbspējīgām personām, kas nestudē. (apgādībā nevarēs būt vairs laulātie un vecāki)

Nākamgad obligātās sociālās iemaksas strādājošajiem, tāpat, kā 2015.gadā, būs jāveic 34,09% apmērā no darba ienākumiem, no kuriem 23,59% veiks darba devējs, un 10,50% — darba ņēmējs.

Savukārt darba ņēmējiem, kuri ir sasnieguši pensijas vecumu, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) nākamajā gadā VSAOI likme būs 28,75%, kur darba devējs maksās 19,90% un 8,85% (2015. gadā – 20,16% un 8,96%).

Tiem darba ņēmējiem, kuri saņem izdienas pensijas vai cilvēkiem ar invaliditāti — valsts speciālās pensijas saņēmējiem, 2016.gadā iemaksu likme būs 31,08%, kur darba devējs maksās 21,51%, bet darba ņēmējs — 9,57%  (2015. gadā – 21,79% un 9,57%)

VSAOI iemaksu likme pašnodarbinātajam 2016.gadā noteikta 30,58% apmērā no obligāto iemaksu objekta.

2016.gadā uzņēmējdarbības riska valsts nodevas (UVRN) apmērs, ko aprēķina par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības, paliks nemainīgs — 0,36 EUR.

 

***

PVN >Aizstāt 100.panta otrajā daļā skaitli «20» ar skaitli «50».

,,(11) No valsts budžeta maksājamās nodokļa summas kā priekšnodoklis pilnībā nav atskaitāma nodokļa summa par:

1) tādas vieglās pasažieru automašīnas iegādi, nomu un importu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas vietas un kuras vērtība pārsniedz uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošajos normatīvajos aktos noteikto reprezentatīvā vieglā automobiļa vērtību;

2) izmaksām, kas saistītas ar šīs daļas 1.punktā minētās automašīnas uzturēšanu (tajā skaitā izmaksām par šādas automašīnas remontu un degvielas iegādi).

(2) No valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodoklis nav atskaitāmi 20 procenti no nodokļa par iegādātu, nomātu vai importētu vieglo pasažieru automašīnu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas un kura nav šā panta 1.1 daļas 1.punktā minētā automašīna, kā arī ar šādas automašīnas uzturēšanu saistītās izmaksas, tai skaitā izmaksas par automašīnas remontu un degvielas iegādi.»

Tāpat, lai cīnītos ar krāpšanu nodokļu jomā, no nākamā gada vieglajiem taksometriem būs jāmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis, kā arī ievērojami lielāks ceļa nodoklis būs jāmaksā par kravas automobiļiem ar pilnu masu līdz 12 tonnām.

Savukārt, lai novērstu krāpšanos PVN nomaksā,  Saeima atbalstījusi  priekšlikumu ieviest PVN apgrieztās maksāšanas kārtību par mobilajiem telefoniem, klēpjdatoriem, planšetdatoriem un integrālās shēmas ierīču piegādēm. Tāpat nodokļa reversā maksāšanas kārtība attieksies uz vairākiem kokmateriālu veidiem, ko paredzēts izmantot kā koksnes kurināmo.

***

Atgādinām, ka par MUN 2016.gadā nekas nemainās — maksātāju var kļūt:

 • individuālais komersants;
 • individuālais uzņēmums;
 • zemnieka vai zvejnieka saimniecība;
 • fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs;
 • sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA).

Lai varētu maksāt MUN, mikrouzņēmumam ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • SIA dalībnieki ir fiziskās personas,
 • apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 100 000 eiro,
 • darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par 5 darbiniekiem. Darbinieku skaitā neiekļauj prombūtnē esošus vai no darba atstādinātus darbiniekus,
 • SIA valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki, t.i. valdes loceklis ir mikrouzņēmuma īpašnieks vai persona, ar kuru noslēgts darba līgums.

Gadījumos, ja fiziskā persona ir dalībnieks vairākās SIA, tad tikai vienai no šīm SIA ir tiesības izvēlēties maksāt MUN. Savukārt, ja fiziskā persona ir SIA dalībnieks un zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks vai individuālais komersants, vai ir reģistrēts VID kā saimnieciskās darbības veicējs, tad tiesības izvēlēties maksāt MUN tikai vienai no šīm saimnieciskās darbības formām.

Saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu mikrouzņēmums ir tiesīgs izvēlēties maksāt MUN tikai gadījumos, ja mikrouzņēmuma darbinieka ienākums attiecīgajā mikrouzņēmumā nepārsniedz 720 EUR mēnesī.

Savukārt tie uzņēmumi vai fiziskās personas – saimnieciskās darbības veicēji, kuri savu saimniecisko darbību reģistrē pirmo reizi, MUN maksātāja statusu var iegūt vienlaikus ar reģistrāciju LR Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā, piesakoties MUN maksātāja statusa iegūšanai.

Visiem strādājošajiem, tostarp mikrouzņēmumu darbiniekiem, no 2017.gada tiks noteikts obligātās valsts sociālās apdrošināšanas minimālās iemaksas no minimālās mēneša darba algas.

________________________________________

(Latviešu) Aktuāli: 660 комментариев

 1. Уведомление: Masum

 2. Уведомление: https://processbuild48083.wixsite.com/sdehnkys

 3. Уведомление: andere.strikingly.com

 4. Уведомление: https://kertvbs.webgarden.com/

 5. Уведомление: canadian pharmaceuticals online

 6. Уведомление: https://telegra.ph/How-Has-The-COVID-19-Pandemic-Changed-Our-Lives-Globally-02-24

 7. Уведомление: northwestpharmacy

 8. Уведомление: canadian pharmacies online

 9. Уведомление: online pharmacy canada

 10. Уведомление: online drug store

 11. Уведомление: https://telegra.ph/Is-It-Safe-To-Lift-COVID-19-Travel-Bans-04-06

 12. Уведомление: no 1 canadian pharcharmy online

 13. Уведомление: chubo3.wixsite.comcanadian-pharmacypostwhat-parents-must-find-out-about-kids-and-covid-19

 14. Уведомление: canadian-pharmacies0.yolasite.com

 15. Уведомление: pharmacy-online.yolasite.com

 16. Уведомление: online pharmacies

 17. Уведомление: 62553dced4718.site123.me

 18. Уведомление: seketu.gonevis.comhigh-10-tips-with-order-medicine-online-1

 19. Уведомление: site128620615.fo.team

 20. Уведомление: https://625a9a98d5fa7.site123.me/blog/age-dependence-of-healthcare-interventions-for-covid-19-in-ontario-canada

 21. Уведомление: https://hernswe.gonevis.com/scientists-model-true-prevalence-of-covid-19-throughout-pandemic/

 22. Уведомление: canadian prescription drugstore

 23. Уведомление: fwervs.gumroad.com

 24. Уведомление: https://trosorin.mystrikingly.com/

 25. Уведомление: sasnd0.wixsite.comcialispostimpotent-victims-can-now-cheer-up-try-generic-tadalafil-men-health

 26. Уведомление: 626106aa4da69.site123.meblognew-step-by-step-roadmap-for-tadalafil-5mg

 27. Уведомление: buy cheap cialis on line

 28. Уведомление: buy generic cialis

 29. Уведомление: skuvsbs.gonevis.comwhen-tadalafil-5mg-competitors-is-good

 30. Уведомление: buy cialis cheap

 31. Уведомление: https://site373681070.fo.team/

 32. Уведомление: buy cialis online us pharmacy

 33. Уведомление: buy viagra online usa

 34. Уведомление: mazhor4sezon

 35. Уведомление: https://kerbgsw.mystrikingly.com/

 36. Уведомление: canadian pharmacies that are legit

 37. Уведомление: https://kerbiss.wordpress.com/2022/04/27/14/

 38. Уведомление: filmfilmfilmes

 39. Уведомление: gRh9UPV

 40. Уведомление: trust pharmacy canada

 41. Уведомление: canadian rx world pharmacy

 42. Уведомление: kertubs.mystrikingly.com

 43. Уведомление: 626f977eb31c9.site123.mebloghow-google-is-changing-how-we-approach-online-order-medicine-1

 44. Уведомление: trust pharmacy canada

 45. Уведомление: https://online-pharmacies0.yolasite.com/

 46. Уведомление: https://6270e49a4db60.site123.me/blog/the-untold-secret-to-mastering-aspirin-in-just-7-days-1

 47. Уведомление: kertyun.flazio.com

 48. Уведомление: canadian pharmacy online

 49. Уведомление: online pharmacy

 50. Уведомление: http://nanos.jp/jmp?url=http://cialisonlinei.com/

 51. Уведомление: ime.nucialisonlinei.com

 52. Уведомление: canadian pharmacy viagra brand

 53. Уведомление: https://kerntyast.flazio.com/

 54. Уведомление: sekyuna.gonevis.comthree-step-guidelines-for-online-pharmacies

 55. Уведомление: gewrt.usluga.me

 56. Уведомление: 9-05-2022

 57. Уведомление: kinoteatrzarya.ru

 58. Уведомление: pharmacy-online.webflow.io

 59. Уведомление: Canadian Pharmacies Shipping to USA

 60. Уведомление: site273035107.fo.team

 61. Уведомление: cialis from canada

 62. Уведомление: TopGun2022

 63. Уведомление: https://site561571227.fo.team/

 64. Уведомление: canada drug

 65. Уведомление: Xvideos

 66. Уведомление: XVIDEOSCOM Videos

 67. Уведомление: https://hekluy.ucraft.site/

 68. Уведомление: https://kawsear.fwscheckout.com/

 69. Уведомление: ivanesva

 70. Уведомление: madridbet

 71. Уведомление: meritroyalbet

 72. Уведомление: online drug store

 73. Уведомление: meritroyalbet

 74. Уведомление: Canadian Pharmacy USA

 75. Уведомление: lwerts.livejournal.com276.html

 76. Уведомление: eurocasino

 77. Уведомление: avuiom.sellfy.store

 78. Уведомление: canadian pharmacy meds

 79. Уведомление: https://kwersd.mystrikingly.com/

 80. Уведомление: https://gewsd.estranky.sk/clanky/drugstore-online.html

 81. Уведомление: Northwest Pharmacy

 82. Уведомление: canadian pharmacy meds

 83. Уведомление: https://lasert.gonevis.com/recommended-canadian-pharmacies-2/

 84. Уведомление: pharmacy

 85. Уведомление: https://asebg.bigcartel.com/canadian-pharmacy

 86. Уведомление: medicine-online.estranky.skclankyunderstand-covid-19-and-know-the-tricks-to-avoid-it-from-spreading-----medical-services.html

 87. Уведомление: disvaiza.mystrikingly.com

 88. Уведомление: buy viagra 25mg

 89. Уведомление: https://kaswesa.nethouse.ru/

 90. Уведомление: https://628f789e5ce03.site123.me/blog/what-everybody-else-does-when-it-comes-to-canadian-pharmacies

 91. Уведомление: Netflix

 92. Уведомление: meritroyalbet

 93. Уведомление: Zvezdy-v-Afrike-2-sezon-14-seriya

 94. Уведомление: Krylya-nad-Berlinom

 95. Уведомление: FILM

 96. Уведомление: designchita.ru

 97. Уведомление: YA-krasneyu

 98. Уведомление: design-human.ru

 99. Уведомление: designmsu.ru

 100. Уведомление: vkl-design.ru

 101. Уведомление: irida-design.ru

 102. Уведомление: canadian-pharmaceutical.webflow.io

 103. Уведомление: Intimsiti-v-obhod-blokirovok

 104. Уведомление: pamelaliggins.website2.me

 105. Уведомление: projectio

 106. Уведомление: moskva psiholog online

 107. Уведомление: psy online

 108. Уведомление: discount canadian pharmacies

 109. Уведомление: Gz92uNNH

 110. Уведомление: hub.docker.comrgservpharmacies

 111. Уведомление: uels ukrain

 112. Уведомление: do-posle-psihologa

 113. Уведомление: https://hertb.mystrikingly.com/

 114. Уведомление: pharmacy

 115. Уведомление: madridbet

 116. Уведомление: eurocasino

 117. Уведомление: selera.mystrikingly.com

 118. Уведомление: ksorvb.estranky.skclankywhy-online-pharmacies-is-good-friend-to-small-business.html

 119. Уведомление: canadian rx world pharmacy

 120. Уведомление: canadian pharmacy meds

 121. Уведомление: https://kwervb.estranky.cz/clanky/canadian-government-approved-pharmacies.html

 122. Уведомление: DPTPtNqS

 123. Уведомление: qQ8KZZE6

 124. Уведомление: D6tuzANh

 125. Уведомление: SHKALA TONOV

 126. Уведомление: Øêàëà òîíîâ

 127. Уведомление: russianmanagement.com

 128. Уведомление: chelovek-iz-90-h

 129. Уведомление: sdtyli.zombeek.cz

 130. Уведомление: canadian pharmacy king

 131. Уведомление: https://heklrs.wordpress.com/2022/06/14/canadian-government-approved-pharmacies/

 132. Уведомление: 3Hk12Bl

 133. Уведомление: 3NOZC44

 134. Уведомление: 01211

 135. Уведомление: tor-lyubov-i-grom

 136. Уведомление: film-tor-2022

 137. Уведомление: hd-tor-2022

 138. Уведомление: online pharmacies

 139. Уведомление: hdorg2.ru

 140. Уведомление: Psikholog

 141. Уведомление: netstate.ru

 142. Уведомление: 3vespers

 143. Уведомление: meritroyalbet

 144. Уведомление: northwestpharmacy

 145. Уведомление: Link

 146. Уведомление: site841934642.fo.team

 147. Уведомление: 62b2f636ecec4.site123.meblogcanadian-pharmaceuticals-online

 148. Уведомление: 62b2ffff12831.site123.meblogcanadian-pharmaceuticals-for-usa-sales

 149. Уведомление: tor-lyubov-i-grom.ru

 150. Уведомление: psy

 151. Уведомление: chelovek soznaniye mozg

 152. Уведомление: canada pharmacy

 153. Уведомление: bit.ly

 154. Уведомление: anewearthmovement.orgcommunityprofilemefug

 155. Уведомление: meritking

 156. Уведомление: http://sandbox.autoatlantic.com/community/profile/kawxvb/

 157. Уведомление: canada pharmacy online

 158. Уведомление: canada pharmacies online prescriptions

 159. Уведомление: kawerf.iwopop.com

 160. Уведомление: cleantalkorg2.ru

 161. Уведомление: bucha killings

 162. Уведомление: War in Ukraine

 163. Уведомление: Ukraine

 164. Уведомление: Ukraine news – live

 165. Уведомление: The Latest Ukraine News

 166. Уведомление: https://www.reddit.com/user/dotijezo/comments/9xlg6g/online_pharmacies/

 167. Уведомление: canada viagra

 168. Уведомление: https://www.formlets.com/forms/tH7aROl1ugDpCHqB/

 169. Уведомление: https://www.divephotoguide.com/user/pharmaceuticals/

 170. Уведомление: drugstore online

 171. Уведомление: site

 172. Уведомление: http://cialis.iwopop.com/

 173. Уведомление: https://pharmaceuticals.teachable.com/

 174. Уведомление: stats

 175. Уведомление: http://lsdevs.iwopop.com/

 176. Уведомление: hub.docker.comrepositorydockercanadianpharmacyspharmacies_in_canada_shipping_to_usa

 177. Уведомление: Ukraine-war

 178. Уведомление: movies

 179. Уведомление: gidonline

 180. Уведомление: https://canadianpharmacy.teachable.com/

 181. Уведомление: agrtyh.micro.blog

 182. Уведомление: canada pharmacies online

 183. Уведомление: mir dikogo zapada 4 sezon 4 seriya

 184. Уведомление: https://www.artstation.com/pharmacies

 185. Уведомление: web

 186. Уведомление: film.8filmov.ru

 187. Уведомление: best canadian pharmacies online

 188. Уведомление: Northwest Pharmacy

 189. Уведомление: video

 190. Уведомление: top rated online canadian pharmacies

 191. Уведомление: canadian online pharmacies

 192. Уведомление: buy viagra usa

 193. Уведомление: online drug store

 194. Уведомление: cialis canadian pharmacy

 195. Уведомление: https://selaw.flazio.com/

 196. Уведомление: https://gswera.livejournal.com/385.html

 197. Уведомление: https://canadianpharmaceutical.bigcartel.com/canadian-pharmaceuticals-online

 198. Уведомление: azuvh4.wixsite.compharmaceuticals-onlipostlondon-drugs-canada

 199. Уведомление: hub.docker.comrpharmaciesonline

 200. Уведомление: canada rx

 201. Уведомление: canadadrugs

 202. Уведомление: canadian pharmacies

 203. Уведомление: buy viagra now

 204. Уведомление: https://canadian-government-approved-pharmacies.webflow.io/

 205. Уведомление: lasevs.estranky.czclankypharmaceuticals-online-australia.html

 206. Уведомление: kawerc.proweb.cz

 207. Уведомление: https://pedrew.zombeek.cz/

 208. Уведомление: fermser.flazio.com

 209. Уведомление: https://londondrugscanada.bigcartel.com/london-drugs

 210. Уведомление: liusia-8-seriiaonlain

 211. Уведомление: smotret-polnyj-film-smotret-v-khoroshem-kachestve

 212. Уведомление: linktr.eecanadianpharmacy

 213. Уведомление: filmgoda.ru

 214. Уведомление: rodnoe-kino-ru

 215. Уведомление: stat.netstate.ru

 216. Уведомление: buy cialis pills

 217. Уведомление: https://kwxcva.estranky.cz/clanky/cialis-20-mg.html

 218. Уведомление: cialis

 219. Уведомление: https://owzpkg.zombeek.cz/

 220. Уведомление: buy generic cialis

 221. Уведомление: buy cialis online safely

 222. Уведомление: kalwer.micro.blog

 223. Уведомление: buy cialis online cheap

 224. Уведомление: buy generic cialis pills

 225. Уведомление: sY5am

 226. Уведомление: tadalafil20mg.webflow.io

 227. Уведомление: buy cialis no rx

 228. Уведомление: https://form.jotform.com/ogmyn/buycialisonline

 229. Уведомление: linktr.eebuycialisonline

 230. Уведомление: https://telegra.ph/Cialis-20mg-08-13

 231. Уведомление: graph.orgTadalafil-20mg-08-13

 232. Уведомление: https://kwenzx.nethouse.ru/

 233. Уведомление: dwerks.nethouse.ru

 234. Уведомление: https://form.jotform.com/ycaatk/canadian-pharmaceuticals-online-lis

 235. Уведомление: https://linktr.ee/onlinepharmacies

 236. Уведомление: https://telegra.ph/Reputable-canadian-pharmaceuticals-online-08-12

 237. Уведомление: canadian mail order pharmacies

 238. Уведомление: telegra.phRecommended-canadian-pharmacies-08-12

 239. Уведомление: graph.orgSafe-canadian-online-pharmacies-08-12

 240. Уведомление: linktr.eecanadianpharmacies

 241. Уведомление: buyviagraonlinee.mystrikingly.com

 242. Уведомление: buyviagraonline.estranky.skclankybuy-viagra-without-prescription-pharmacy-online.html

 243. Уведомление: buyviagraonline.flazio.com

 244. Уведомление: https://buyviagraonline.fo.team/

 245. Уведомление: Dom drakona

 246. Уведомление: JGXldbkj

 247. Уведомление: aOuSjapt

 248. Уведомление: buy viagra uk

 249. Уведомление: https://buyviagraonlinet.wordpress.com/

 250. Уведомление: https://buyviagraonl.livejournal.com/386.html

 251. Уведомление: buyviagraonline.nethouse.ru

 252. Уведомление: https://buyviagraonline.estranky.cz/clanky/can-i-buy-viagra-without-prescription.html

 253. Уведомление: buy viagra online best price

 254. Уведомление: ìûøëåíèå

 255. Уведомление: buy viagra online best price

 256. Уведомление: psikholog moskva

 257. Уведомление: jso7c59f304.iwopop.com

 258. Уведомление: Usik Dzhoshua 2 2022

 259. Уведомление: buy viagra usa

 260. Уведомление: https://buyviagraonline.teachable.com/

 261. Уведомление: telegra.phHow-to-get-viagra-without-a-doctor-08-18

 262. Уведомление: Dim Drakona 2022

 263. Уведомление: https://graph.org/Buying-viagra-without-a-prescription-08-18

 264. Уведомление: buy cheap viagra coupon

 265. Уведомление: https://my.desktopnexus.com/buyviagraonline/journal/online-viagra-without-a-prescriptuon-38932/

 266. Уведомление: www.divephotoguide.comuserbuyviagraonline

 267. Уведомление: hub.docker.comrbuyviagraonlineviagra

 268. Уведомление: https://viagrawithoutprescription.webflow.io/

 269. Уведомление: TwnE4zl6

 270. Уведомление: buy viagra with no prescription

 271. Уведомление: buy viagra online cheap

 272. Уведомление: buyviagraonline.home.blog

 273. Уведомление: https://canadianpharmaceuticalsonline.home.blog/

 274. Уведомление: psy 3CtwvjS

 275. Уведомление: meriking

 276. Уведомление: https://onlineviagra.mystrikingly.com/

 277. Уведомление: buy cheap viagra on line

 278. Уведомление: https://viagraonline.estranky.sk/clanky/viagra-without-prescription.html

 279. Уведомление: lalochesia

 280. Уведомление: https://viagraonlineee.wordpress.com/

 281. Уведомление: viagraonline.home.blog

 282. Уведомление: https://viagraonlinee.livejournal.com/492.html

 283. Уведомление: buy viagra with no prescription

 284. Уведомление: onlineviagra.fo.team

 285. Уведомление: legitimate canadian mail order pharmacies

 286. Уведомление: linktr.eecanadianpharmaceuticalsonline

 287. Уведомление: https://disqus.com/home/forum/canadian-pharmaceuticals-online/

 288. Уведомление: canadian pharmacy uk delivery

 289. Уведомление: film onlinee

 290. Уведомление: canadian pharmaceuticals

 291. Уведомление: programma peredach na segodnya

 292. Уведомление: https://challonge.com/en/canadianpharmaceuticalsonlinemt

 293. Уведомление: https://500px.com/p/listofcanadianpharmaceuticalsonline

 294. Уведомление: canadian cialis

 295. Уведомление: https://challonge.com/en/canadianpharmaciesshippingtousa

 296. Уведомление: https://challonge.com/en/canadianpharmaceuticalsonlinetousa

 297. Уведомление: https://pinshape.com/users/2441403-canadian-pharmaceuticals-online

 298. Уведомление: https://www.scoop.it/topic/canadian-pharmaceuticals-online

 299. Уведомление: canada drugs

 300. Уведомление: pinshape.comusers2441621-canadian-pharmaceutical-companies

 301. Уведомление: https://pinshape.com/users/2441621-canadian-pharmaceutical-companies

 302. Уведомление: https://reallygoodemails.com/canadianpharmaceuticalcompanies

 303. Уведомление: pinshape.comusers2445987-order-stromectol-over-the-counter

 304. Уведомление: what is stromectol

 305. Уведомление: challonge.comenorderstromectoloverthecounter

 306. Уведомление: https://500px.com/p/orderstromectoloverthecounter

 307. Уведомление: psycholog-v-moskve.ru

 308. Уведомление: psycholog-moskva.ru

 309. Уведомление: https://www.seje.gov.mz/question/order-stromectol-over-the-counter-6/

 310. Уведомление: stromectol online

 311. Уведомление: https://aoc.stamford.edu/profile/canadianpharmaceuticalsonline/

 312. Уведомление: northwest pharmacy canada

 313. Уведомление: https://ktqt.ftu.edu.vn/en/question list/canadian-pharmaceuticals-for-usa-sales/

 314. Уведомление: https://www.provenexpert.com/canadian-pharmaceuticals-online/

 315. Уведомление: aoc.stamford.eduprofileStromectol

 316. Уведомление: 3qAIwwN

 317. Уведомление: https://ktqt.ftu.edu.vn/en/question list/order-stromectol-over-the-counter-10/

 318. Уведомление: what is stromectol

 319. Уведомление: https://www.provenexpert.com/order-stromectol-over-the-counter12/

 320. Уведомление: https://www.repairanswers.net/question/order-stromectol-over-the-counter-2/

 321. Уведомление: video-2

 322. Уведомление: www.repairanswers.netquestionstromectol-order-online

 323. Уведомление: canadajobscenter.comauthorarpreparof1989

 324. Уведомление: sezons.store

 325. Уведомление: aoc.stamford.eduprofilegoatunmantmen

 326. Уведомление: web904.comstromectol-buy

 327. Уведомление: purchase stromectol online

 328. Уведомление: socionika-eniostyle.ru

 329. Уведомление: stromectol india

 330. Уведомление: psy-news.ru

 331. Уведомление: top rated online canadian pharmacies

 332. Уведомление: canadian prescriptions online

 333. Уведомление: bursuppsligme.bandcamp.comreleases

 334. Уведомление: pinshape.comusers2461310-canadian-pharmacies-shipping-to-usa

 335. Уведомление: https://pinshape.com/users/2462760-order-stromectol-over-the-counter

 336. Уведомление: https://pinshape.com/users/2462910-order-stromectol-online

 337. Уведомление: global pharmacy canada

 338. Уведомление: 000-1

 339. Уведомление: 3SoTS32

 340. Уведомление: 3DGofO7

 341. Уведомление: web904.comcanadian-pharmaceuticals-for-usa-sales

 342. Уведомление: stromectol order

 343. Уведомление: prescription drugs without prior prescription

 344. Уведомление: top rated online canadian pharmacies

 345. Уведомление: https://www.provenexpert.com/canadian-pharmaceuticals-online-usa/

 346. Уведомление: https://sanangelolive.com/members/pharmaceuticals

 347. Уведомление: canadian pharmacy viagra

 348. Уведомление: haikudeck.comcanadian-pharmaceuticals-online-personal-presentation-827506e003

 349. Уведомление: canadadrugs

 350. Уведомление: no 1 canadian pharcharmy online

 351. Уведомление: online pharmacies

 352. Уведомление: stromectol composition

 353. Уведомление: https://challonge.com/gotsembpertvil

 354. Уведомление: https://challonge.com/citlitigolf

 355. Уведомление: order-stromectol-over-the-counter.estranky.czclankyorder-stromectol-over-the-counter.html

 356. Уведомление: soncheebarxu.estranky.czclankystromectol-for-head-lice.html

 357. Уведомление: stromectol for crabs

 358. Уведомление: dsdgbvda.zombeek.cz

 359. Уведомление: stromectol new zealand

 360. Уведомление: wwwi.odnoklassniki-film.ru

 361. Уведомление: https://www.myscrsdirectory.com/profile/421708/0

 362. Уведомление: canada pharmacy

 363. Уведомление: wefbuyersguide.wef.orgprofile4219140

 364. Уведомление: legalmarketplace.alanet.orgprofile4219200

 365. Уведомление: moaamein.nacda.comprofile4220180

 366. Уведомление: https://www.audiologysolutionsnetwork.org/profile/422019/0

 367. Уведомление: best canadian pharmacies online

 368. Уведомление: https://sanangelolive.com/members/canadianpharmaceuticalsonlineusa

 369. Уведомление: sanangelolive.commembersgirsagerea

 370. Уведомление: https://www.ecosia.org/search?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"

 371. Уведомление: www.mojomarketplace.comuserCanadianpharmaceuticalsonline-EkugcJDMYH

 372. Уведомление: seedandspark.comusercanadian-pharmaceuticals-online

 373. Уведомление: canada drugs online

 374. Уведомление: https://feeds.feedburner.com/bing/Canadian-pharmaceuticals-online

 375. Уведомление: https://search.gmx.com/web/result?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"

 376. Уведомление: rftrip.ru

 377. Уведомление: canadian pharmaceuticals online

 378. Уведомление: madridbet

 379. Уведомление: sanangelolive.commembersunsafiri

 380. Уведомление: canadian pharmacy meds

 381. Уведомление: online pharmacy canada

 382. Уведомление: www.dogpile.comserp?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"

 383. Уведомление: prescriptions from canada without

 384. Уведомление: https://search.givewater.com/serp?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"

 385. Уведомление: online pharmacy

 386. Уведомление: www.qwant.com?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"

 387. Уведомление: https://results.excite.com/serp?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"

 388. Уведомление: www.infospace.comserp?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"

 389. Уведомление: dolpsy.ru

 390. Уведомление: headwayapp.cocanadianppharmacy-changelog

 391. Уведомление: results.excite.comserp?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"

 392. Уведомление: canadianpharmaceuticalsonline.as.meschedule.php

 393. Уведомление: drugs for sale

 394. Уведомление: online pharmacy

 395. Уведомление: logarkomx

 396. Уведомление: kin0shki.ru

 397. Уведомление: https://aoc.stamford.edu/profile/cliclecnotes/

 398. Уведомление: 3o9cpydyue4s8.ru

 399. Уведомление: pinshape.comusers2491694-buy-stromectol-fitndance

 400. Уведомление: Bahiscom

 401. Уведомление: Betmatik

 402. Уведомление: Betist

 403. Уведомление: Cratosslot

 404. Уведомление: Betlike

 405. Уведомление: stromectol biam

 406. Уведомление: Betebet

 407. Уведомление: Mariobet

 408. Уведомление: Tempobet

 409. Уведомление: Tipobet

 410. Уведомление: Klasbahis

 411. Уведомление: Vdcasino

 412. Уведомление: Casinoeuro

 413. Уведомление: imajbet

 414. Уведомление: imajbet giris

 415. Уведомление: Sahabet

 416. Уведомление: challonge.combunmiconglours

 417. Уведомление: mb588.ru

 418. Уведомление: treating scabies with stromectol

 419. Уведомление: https://tropkefacon.estranky.sk/clanky/buy-ivermectin-fitndance.html

 420. Уведомление: history-of-ukraine.ru news ukraine

 421. Уведомление: 1xbet

 422. Уведомление: Bahigo

 423. Уведомление: Bahis siteleri

 424. Уведомление: En iyi bahis siteleri

 425. Уведомление: Onwin

 426. Уведомление: Kralbet

 427. Уведомление: Tipobet Giriş

 428. Уведомление: Betkolik

 429. Уведомление: Casino Siteleri

 430. Уведомление: Bettilt

 431. Уведомление: Betasus

 432. Уведомление: Dinamobet

 433. Уведомление: Jojobet

 434. Уведомление: Jojobet giriş

 435. Уведомление: en güncel bahis siteleri

 436. Уведомление: newsukraine.ru

 437. Уведомление: Hepsibahis

 438. Уведомление: En güvenilir bahis siteleri

 439. Уведомление: canadian pharmacies

 440. Уведомление: Marsbahis

 441. Уведомление: Güncel bahis siteleri

 442. Уведомление: https://dramamhinca.zombeek.cz/

 443. Уведомление: sanangelolive.commembersthisphophehand

 444. Уведомление: canadian pharmacy uk delivery

 445. Уведомление: meritking

 446. Уведомление: edu-design.ru

 447. Уведомление: tftl.ru

 448. Уведомление: https://www.infospace.com/serp?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"

 449. Уведомление: zencastr.com@pharmaceuticals

 450. Уведомление: aleserme.estranky.skclankystromectol-espana.html

 451. Уведомление: stromectol in india

 452. Уведомление: https://stromectoloverthecounter.wordpress.com/

 453. Уведомление: https://buystromectol.livejournal.com/421.html

 454. Уведомление: stromectol for humans

 455. Уведомление: https://search.lycos.com/web/?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"

 456. Уведомление: https://conifer.rhizome.org/pharmaceuticals

 457. Уведомление: stromectol for humans

 458. Уведомление: https://graph.org/Order-Stromectol-over-the-counter-10-29-2

 459. Уведомление: brutv

 460. Уведомление: orderstromectoloverthecounter.fo.team

 461. Уведомление: orderstromectoloverthecounter.proweb.cz

 462. Уведомление: stromectol india

 463. Уведомление: canada drugs

 464. Уведомление: demo.socialengine.comblogs24031227canadian-pharmaceuticals-online

 465. Уведомление: site 2023

 466. Уведомление: pharmaceuticals.cgsociety.orgjvcccanadian-pharmaceuti

 467. Уведомление: viagra canada

 468. Уведомление: my.afcpe.orgforumsdiscussiondiscussionsreputable-canadian-pharmaceuticals-online

 469. Уведомление: grandpashabet

 470. Уведомление: canada drugs

 471. Уведомление: https://www.podcasts.com/canadian-pharmacies-shipping-to-usa

 472. Уведомление: https://canadianpharmaceuticals.educatorpages.com/pages/canadian-pharmacies-shipping-to-usa

 473. Уведомление: canadian drug

 474. Уведомление: top rated online canadian pharmacies

 475. Уведомление: www.cakeresume.commebest-canadian-pharmaceuticals-online

 476. Уведомление: dragonballwiki.netforumcanadian-pharmaceuticals-online-safe

 477. Уведомление: canadian rx world pharmacy

 478. Уведомление: https://jemi.so/canadian-pharmacies-shipping-to-usa

 479. Уведомление: www.homify.comideabooks9099923reputable-canadian-pharmaceuticals-online

 480. Уведомление: medium.com@pharmaceuticalsonlinecanadian-pharmaceutical-drugstore-2503e21730a5

 481. Уведомление: infogram.comcanadian-pharmacies-shipping-to-usa-1h1749v1jry1q6z

 482. Уведомление: discount canadian pharmacies

 483. Уведомление: https://aoc.stamford.edu/profile/upogunem/

 484. Уведомление: 500px.compmaybenseiprep?view=groups

 485. Уведомление: challonge.comebtortety

 486. Уведомление: https://sacajegi.estranky.cz/clanky/online-medicine-shopping.html

 487. Уведомление: speedopoflet.estranky.skclankyinternational-pharmacy.html

 488. Уведомление: canadian online pharmacies

 489. Уведомление: canada online pharmacy

 490. Уведомление: issuu.comlustgavalar

 491. Уведомление: https://calendly.com/canadianpharmaceuticalsonline/onlinepharmacy

 492. Уведомление: aoc.stamford.eduprofileuxertodo

 493. Уведомление: canadian online pharmacies

 494. Уведомление: best canadian pharmacies online

 495. Уведомление: sitestats01

 496. Уведомление: 1c789.ru

 497. Уведомление: cttdu.ru

 498. Уведомление: drugstore online

 499. Уведомление: https://www.provenexpert.com/online-order-medicine/

 500. Уведомление: canadian pharmacies that ship to us

 501. Уведомление: obsusilli.zombeek.cz

 502. Уведомление: https://sanangelolive.com/members/contikegel

 503. Уведомление: https://rentry.co/canadianpharmaceuticalsonline

 504. Уведомление: https://tawk.to/canadianpharmaceuticalsonline

 505. Уведомление: prescriptions from canada without

 506. Уведомление: https://sway.office.com/bwqoJDkPTZku0kFA

 507. Уведомление: buy viagra usa

 508. Уведомление: https://suppdentcanchurch.estranky.cz/clanky/online-medicine-order-discount.html

 509. Уведомление: https://aoc.stamford.edu/profile/tosenbenlren/

 510. Уведомление: https://pinshape.com/users/2513487-online-medicine-shopping

 511. Уведомление: 1703

 512. Уведомление: https://500px.com/p/meyvancohurt/?view=groups

 513. Уведомление: hdserial2023.ru

 514. Уведомление: trust pharmacy canada

 515. Уведомление: serialhd2023.ru

 516. Уведомление: challonge.comtownsiglutep

 517. Уведомление: matchonline2022.ru

 518. Уведомление: canadian government approved pharmacies

 519. Уведомление: https://scisevitrid.estranky.sk/clanky/canada-pharmacies.html

 520. Уведомление: Who fathered most children with cialis 10mg?

 521. Уведомление: https://brujagflysban.zombeek.cz/

 522. Уведомление: How do you reverse damage from sitting or kamagra gel?

 523. Уведомление: aoc.stamford.eduprofileplumerinput

 524. Уведомление: How many cigarettes is a 14 mg patch bupropion weight loss?

 525. Уведомление: pinshape.comusers2517016-cheap-ed-drugs

 526. Уведомление: 500px.compstofovinin?view=groups

 527. Уведомление: bit.ly/3OEzOZR

 528. Уведомление: bit.ly/3gGFqGq

 529. Уведомление: challonge.comafersparun

 530. Уведомление: bit.ly/3ARFdXA

 531. Уведомление: bit.ly/3ig2UT5

 532. Уведомление: bit.ly/3GQNK0J

 533. Уведомление: https://plancaticam.estranky.cz/clanky/best-drugs-for-ed.html

 534. Уведомление: Does green tea help you lose weight and a best weight loss supplement?

 535. Уведомление: https://piesapalbe.estranky.sk/clanky/buy-erectile-dysfunction-medications-online.html

 536. Уведомление: wallsawadar.zombeek.cz

 537. Уведомление: How do I attract my husband cheap generic viagra free shipping?

 538. Уведомление: www.cakeresume.commecanadian-pharmaceuticals-online

 539. Уведомление: bep5w0Df

 540. Уведомление: canadian drugs

 541. Уведомление: https://en.gravatar.com/canadianpharmaceuticalcompanies

 542. Уведомление: online pharmacies

 543. Уведомление: www

 544. Уведомление: https://canadianpharmaceuticalsonline.blog.jp/archives/19372004.html

 545. Уведомление: canadianpharmaceuticalsonline.doorblog.jparchives19385382.html

 546. Уведомление: Who first saw sperm home?

 547. Уведомление: canadianpharmaceuticalsonline.ldblog.jparchives19386301.html

 548. Уведомление: canadianpharmaceuticalsonline.dreamlog.jparchives19387310.html

 549. Уведомление: canadianpharmaceuticalsonline.publog.jparchives16846649.html

 550. Уведомление: buy viagra online usa

 551. Уведомление: icf

 552. Уведомление: 24hours-news

 553. Уведомление: rusnewsweek

 554. Уведомление: uluro-ado

 555. Уведомление: https://canadianpharmaceuticalsonline.diary.to/archives/16857199.html

 556. Уведомление: canadianpharmaceuticalsonline.weblog.toarchives19410199.html

 557. Уведомление: https://canadianpharmaceuticalsonline.bloggeek.jp/archives/16871680.html

 558. Уведомление: canadian pharmacies without an rx

 559. Уведомление: canadianpharmaceuticalsonline.blogo.jparchives19436771.html

 560. Уведомление: canadianpharmaceuticalsonline.blogto.jparchives19498043.html

 561. Уведомление: canadianpharmaceuticalsonline.gger.jparchives18015248.html

 562. Уведомление: Pills prescribing information. Cautions. paxil vs paxil cr dosage?

 563. Уведомление: irannews.ru

 564. Уведомление: klondayk2022

 565. Уведомление: https://canadianpharmaceuticalsonline.golog.jp/archives/16914921.html

 566. Уведомление: canadianpharmaceuticalsonline.liblo.jparchives19549081.html

 567. Уведомление: canadianpharmaceuticalsonline.myjournal.jparchives18054504.html

 568. Уведомление: https://canadianpharmaceuticalsonline.mynikki.jp/archives/16957846.html

 569. Уведомление: pinshape.comusers2528098-canadian-pharmacy-online

 570. Уведомление: Meds prescribing information. Short-Term Effects. finasteride 1mg cheap?

 571. Уведомление: canada online pharmacies

 572. Уведомление: https://www.buymeacoffee.com/pharmaceuticals

 573. Уведомление: most reliable canadian pharmacies

 574. Уведомление: graph.orgCanadian-pharmacies-online-12-11

 575. Уведомление: canadian pharmacies online

 576. Уведомление: no 1 canadian pharcharmy online

 577. Уведомление: buy viagra now

 578. Уведомление: canada drug pharmacy

 579. Уведомление: trust pharmacy canada

 580. Уведомление: Medicament information leaflet. Brand names. dutasteride?

 581. Уведомление: most reliable canadian pharmacies

 582. Уведомление: tqmFEB3B

 583. Уведомление: pharmacy-online.teachable.com

 584. Уведомление: Canadian Pharmacies Shipping to USA

 585. Уведомление: https://disqus.com/by/canadiandrugspharmacy/about/

 586. Уведомление: https://offcourse.co/users/profile/best-online-canadian-pharmacy

 587. Уведомление: discount canadian pharmacies

 588. Уведомление: canadian pharmacy world

 589. Уведомление: Medicines report sheet. What side effects can this medication cause? paxil vs paxil cr dosage?

 590. Уведомление: wakelet.com@OnlinepharmacyCanadausa

 591. Уведомление: https://www.divephotoguide.com/user/canadadrugspharmacyonline

 592. Уведомление: madridbet

 593. Уведомление: https://my.desktopnexus.com/Canadianpharmacygeneric/journal/

 594. Уведомление: meritking

 595. Уведомление: meritking

 596. Уведомление: meritking

 597. Уведомление: sex

 598. Уведомление: canadianpharmaceuticalsonlinee.iwopop.com

 599. Уведомление: datastudio.google.comreporting1e2ea892-3f18-4459-932e-6fcd458f5505pageMCR7C

 600. Уведомление: top rated online canadian pharmacies

 601. Уведомление: www.midi.orgforumprofile96944-pharmacyonlinecheap

 602. Уведомление: www.provenexpert.comcanadian-pharmacy-viagra-generic2

 603. Уведомление: fuvk google

 604. Уведомление: canadian pharmacies without an rx

 605. Уведомление: fuck google

 606. Уведомление: madridbet

 607. Уведомление: mangalib

 608. Уведомление: canada drugs

 609. Уведомление: rabbitroom.commembersonlinepharmacydrugstoreprofile

 610. Уведомление: https://www.mixcloud.com/canadianpharmaceuticalsonline/

 611. Уведомление: sketchfab.comcanadianpharmaceuticalsonline

 612. Уведомление: https://fliphtml5.com/homepage/fhrha

 613. Уведомление: www.goodreads.comusershow161146330-canadianpharmaceuticalsonline

 614. Уведомление: priligy online order

 615. Уведомление: https://myanimelist.net/profile/canadapharmacies

 616. Уведомление: online canadian pharmacies

 617. Уведомление: online pharmacies canada

 618. Уведомление: x

 619. Уведомление: 9xflix

 620. Уведомление: slides.combestcanadianonlinepharmacies

 621. Уведомление: xnxx

 622. Уведомление: 123movies

 623. Уведомление: https://www.mojomarketplace.com/user/discountcanadiandrugs-f0IpYCKav8

 624. Уведомление: canadian medications

 625. Уведомление: Drugs information sheet. What side effects can this medication cause? how much does hydroxychloroquine cost?

 626. Уведомление: https://www.askclassifieds.com/listing/aarp-recommended-canadian-pharmacies/

 627. Уведомление: Can impotent people get hard cialis 60 mg tadalafil?

 628. Уведомление: 2dimension

 629. Уведомление: Why do I not get hard with my wife sildenafil reviews?

 630. Уведомление: What are positive strengths over counter drugs sildenafil citrate?

 631. Уведомление: canadian pharmaceuticals online

 632. Уведомление: How do you know that love is real sildenafil india pharmacy?

 633. Уведомление: canada pharmacies online prescriptions

 634. Уведомление: At what age a woman Cannot get pregnant how long does sildenafil last?

 635. Уведомление: www.bakespace.commembersprofileViagra generic online Pharmacy1562809

 636. Уведомление: conifer.rhizome.orgDiscountpharmacy

 637. Уведомление: haikudeck.compresentationscheapprescriptiondrugs

 638. Уведомление: https://experiment.com/users/pviagrapharmacy100mg

 639. Уведомление: northwest pharmacies

 640. Уведомление: www.mojomarketplace.comusergenericviagraonline-A1mET2hm7S

 641. Уведомление: seedandspark.comuserbuy-viagra-pharmacy-100mg

 642. Уведомление: canadian pharmacies online

 643. Уведомление: Why do we fall in love pastillas sildenafil?

 644. Уведомление: https://www.bakespace.com/members/profile/Canadian drugs online pharmacies/1563583/

 645. Уведомление: viagra jelly kamagra

 646. Уведомление: northwest pharmacy canada

 647. Уведомление: cheap kamagra next day delivery

 648. Уведомление: madridbet

 649. Уведомление: tab dapoxetine

 650. Уведомление: Does milk increase sperm count priligy 60mg over the counter

 651. Уведомление: Is antibacterial body wash safe likes stromectol uk

 652. Уведомление: What happens if I take antibiotics without infection without ivermectin 80 mg

 653. Уведомление: What is the most common method used for the detection of parasitic diseases without hydroxychloroquine covid treatment protocol

 654. Уведомление: Is 3 days of antibiotics enough or plaquenil hydroxychloroquine side effects

 655. Уведомление: How are antibiotics made naturally such as what does hydroxychloroquine do for arthritis

 656. Уведомление: https://sandbox.zenodo.org/communities/cialisgenericpharmacyonline/about/

 657. Уведомление: What is the difference between probiotic yogurt and regular yogurt likes plaquenil

 658. Уведомление: cialispharmacy.cgsociety.orgprofile

 659. Уведомление: What age does male impotence start order cenforce online

 660. Уведомление: https://fnote.net/notes/7ce1ce

Комментарии запрещены.